Wydarzenia w 2004 roku

Opłatek w Komendzie Głównej Policji 

Warszawa 22.12.2004 r.

Jasnogórskie Spotkanie Środowiska Policyjnego 

Częstochowa 26.09.2004 r.

Święto Policji Poznań 23.07.2004 r.