I Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr

Janowi Pawłowi II w dowód wdzięczności

Sanktuarium Maryjne w Licheniu

20 - 22 maja 2005 r.

II Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr

Janowi Pawłowi II w dowód wdzięczności

Sanktuarium Maryjne w Licheniu

19 maja 2007 r.

III Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr

Janowi Pawłowi II w dowód wdzięczności

Sanktuarium Maryjne w Licheniu

23 maja 2009 r.

IV Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr

Janowi Pawłowi II w dowód wdzięczności

Sanktuarium Maryjne w Licheniu

28 maja 2011 r.

V Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr

Janowi Pawłowi II w dowód wdzięczności

Sanktuarium Maryjne w Licheniu

25 maja 2013 r.

VI Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr

Janowi Pawłowi II w dowód wdzięczności

Sanktuarium Maryjne w Licheniu

23 maja 2015 r.

VII Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr

Janowi Pawłowi II w dowód wdzięczności

Sanktuarium Maryjne w Licheniu

20 maja 2017 r.

Ogólnopolskie Zloty Chórów i Orkiestr 

w Licheniu