W dniu 16 listopada na specjalne zaproszenie Siostry Dyrektor Chór wystąpił w Domu Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek w Pokrzywnie z 40 minutowym repertuarem patriotycznym. Słuchacze byli bardzo wzruszeni. Kolejny Aniołek- podarunek sióstr i podopiecznych czuwa nad próbami w siedzibie chóru.

Patriotyczny koncert w Pokrzywnie.

16 listopada 2019 r.

Występ w Szkole Podstawowej nr 36 

w Poznaniu
14 listopada 2019 r.

Występ w klubie B-17

27 października 2019 r.

24 lipca to data szczególna dla policjantów i pracowników Policji - data święta polskiej Policji, a rok 2019 jest jubileuszowym - obchodzimy bowiem setną rocznicę powstania Policji Państwowej, której tradycje są kontynuowane.Również wielkopolscy policjanci 31 lipca br. w uroczysty sposób uczcili 100 rocznicę powstania Policji Państwowej.Uroczyste obchody związane z tym wyjątkowym jubileuszem rozpoczęły się o godz. 10.00 mszą świętą w Poznańskiej Farze, z udziałem Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Kompanii Honorowej i Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Po mszy policjanci i zaproszeni goście przeszli przez miasto na Plac Wolności, gdzie odbył się uroczysty apel z udziałem  pocztów sztandarowych oraz pododdziałów towarzyszących Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej.

100 rocznica powstania Policji Państwowej.

W dniu 22 czerwca chór uczestniczył we mszy św. i krótkim koncercie w Bazylice w Licheniu a 23 czerwca w Kościele św. Doroty w Licheniu. Oprócz tego intensywnie ćwiczyliśmy i świetnie się bawiliśmy.

Wyjazd integracyjny 21 - 23 czerwca 2019 r.

To jest element nagłówek.

Wspólny Koncert poprzedziły występy zaproszonych zespołów w wyznaczonych parafiach Dekanatu Krośniewickiego. Nasz Chór śpiewał podczas mszy św. w miejscowości Miłonice. Po mszy wystąpił z krótkim koncertem, na zakończenie którego kolega Mateusz Koterba przy akompaniamencie kol. Henryka Weredy zagrał na trąbce utwór „ My Way” z repertuaru Franka Sinatry. Liczna publiczność, zgromadzona w Kościele wraz z Księdzem proboszczem oklaskiwała chór na stojąco.

W dniu 28 kwietnia 2019 roku Chór wziął udział w uroczystym Koncercie „ W Hołdzie Janowi Pawłowi II” w Krośniewicach , zaproszony przez organizatorów z Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddz. w Łodzi oraz Dekanat Krośniewicki. Oprócz naszego chóru w uroczystym koncercie udział wzięły : Chór „ REDEMPTORIS „ z Elbląga, Chór „CANTO" z Włocławka, Górnicza Orkiestra Dęta „ SOLANIE” z Kłodawy oraz Orkiestra Dęta OSP Szczerców.

XII Koncert Chórów i Orkiestr

„ W Hołdzie Janowi Pawłowi II”

Krośniewice 28 kwietnia 2019 r.

W IV Liceum Ogólnokształcącym w dniu 16.02.2019 r. odbył się Koncert Pieśni Patriotycznych z okazji 100 rocznicy zawarcia rozejmu w Trewirze. Koncert poprzedził uroczystość złożenia kwiatów przed Pomnikiem Wdzięczności i na mogiłach powstańczych na Cmentarzu Jeżyckim ul. Nowina 1. Organizatorami koncertu byli: IV LO, Rada Osiedla Ogrody, Rada Osiedla Jeżyce, Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania oraz Stowarzyszenie Opieki nad Zabytkowym Cmentarzem Jeżyckim. W koncercie wziął udział Chór KWP w Poznaniu.

100 rocznica zawarcia rozejmu w Trewirze

Koncert Pieśni Patriotycznych

16 lutego 2019 r.

W dniu 9 lutego 2019 r. Chór wystąpił w Domu Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek w Pokrzywnie. Występ przyjęty został z wielkim aplauzem, ponieważ chór zaśpiewał wiele popularnych patriotycznych piosenek, znanych szerokiej publiczności. Na zakończenie Siostra – Dyrektor i wydelegowane siostry podarowały Chórowi pamiątkę Aniołka, wykonywanego przez siostry i pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej.  Poza tym Chór został zaproszony już na dalsze występy, co zostało przyjęte przez chórzystów z wielkim zadowoleniem. Po powrocie do siedziby chóru Aniołek został umieszczony na centralnym miejscu w sali ćwiczeń.

Koncert w Domu Pomocy Społecznej w Pokrzywnie

9 lutego 2019 r.

Wydarzenia w 2019 roku