Opłatek w Komendzie Głównej Policji - Warszawa 19.12.2005 r.

Jubileusz X-lecia NSZZPP  oraz poświęcenie sztandaru Poznań - 8.11.2005 r.

Występ chóru - Szreniawa 30.07.2005 r.

Udział chóru w mszy św. - Śrem 17.07.2005 r.

Zakończenie roku szkolnego

w Gimnazjum nr 23 Poznań - 23.06.2005 r.

XV-lecie NSZZP woj. wielkopolskiego - Poznań 8.06.2005 r.

XV-lecie NSZZ Policjantów - Warszawa 30.05.2005 r.

Spotkanie z młodzieżą - Katowice 27.04.2005 r.

Wycieczka do Pragi - marzec 2005 r.

Rocznica powstania chóru 10.03.2005 r.

Wydarzenia w 2005 roku