Koncert Charytatywny 24 listopada 2012 r.

W Częstochowie odbyło się XI Jasnogórskie Spotkanie Środowiska Policyjnego organizowane przez środowiska policyjne oraz NSZZ Policjantów. Policyjni pielgrzymi modlili się w intencji poległych podczas służby, za swoje bezpieczeństwo oraz przyszłość ojczyzny i swego zawodu. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele wszystkich garnizonów Policji z kraju, z Komendantem Głównym Policji nadinspektorem Markiem Działoszyńskim na czele, oraz przedstawiciele organizacji działających przy Policji. W uroczystościach wziął udział także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michał Deskur.

XI Pielgrzymka Środowiska Policyjnego

30 września 2012 r.

W dniu 8 września 2012 wystąpiliśmy z koncertem przed Areną w Poznaniu wraz z pozostałymi służbami i innymi organizacjami w ramach koncertu „Niebiescy dzieciom "

Koncert charytatywny „Niebiescy dzieciom"

W dniu 2 września chór wystąpił w ramach festynu  "Dni Lubonia 2012".

Festyn w Luboniu 

"Z nami bezpieczniej i ekologiczniej" 

II Rocznica odsłonięcia pomnika

14 maja 2012 r.

Koncert w kościele Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry

w Poznaniu 22 stycznia 2012 r.

Koncert kolęd w Kościele 

pw. Chrystusa Dobrego Pasterza
przy ul. Nowina 1 w Poznaniu.

Wydarzenia w 2012 roku