Opłatek w Komendzie Głównej Policji 2011 r.

Jubileuszowe spotkanie zgromadziło ponad 3 tys. osób - policjantów czynnej służby, przełożonych, rodzin, członków stowarzyszeń policyjnych i emerytowanych funkcjonariuszy. Obecni są członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Polska 1939”.

X Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

25 września na Jasnej Górze.

I Rocznica odsłonięcia pomnika 13.05.2011 r.

Wydarzenia w 2011 roku