Opłatek w KWP Poznań 20 grudnia 2013 r.

W dniu 20 listopada 2013 roku odbyła się uroczysta próba z okazji św. Cecylki – Patronki chórów. W próbie oprócz chórzystów udział wzięli zaproszeni goście: Pan profesor Antoni Grochowalski, Ksiądz Prałat Stefan Komorowski, Pan Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów podinsp. Andrzej Szary. Wszyscy chórzyści oraz zaproszeni goście otrzymali z tej okazji drobne upominki, natomiast chór pod dyrekcją Michała Sergiusza Mierzejewskiego zaprezentował gościom swoje umiejętności wokalne.

Święta Cecylka 2013 roku

W dniu 26 października Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wziął udział w V Ogólnopolskim Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni w Chełmnie. Startowało wiele chórów o wyrównanym poziomie. Na czele Jury konkursowego stał Pan profesor Marek Rocławski z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Patronem konkursu był działający w Chełmnie kompozytor Grzegorz Gerwazy Gorczyczki. Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu uplasował się na 3 miejscu zdobywając „Brązowe Pasmo” , przepiękny puchar i Nagrodę Dyrektora organizacyjnego Turnieju. Po skończonym konkursie uczestnicy Turnieju pod przewodnictwem Dyrektora artystycznego Michała Rajewskiego złożyli wiązanki kwiatów pod tablica upamiętniającą kompozytora ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego i odśpiewali pieśń Gaude Mater

V Ogólnopolski Turniej Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni w Chełmnie.

W dniu 29 września 2013 Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wraz z Orkiestrą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu uczestniczył podczas uroczystej mszy św. dla pielgrzymów z Policji zorganizowanej na błoniach przed Bazyliką Jasnogórską.

XII Pielgrzymka Środowiska Policyjnego na Jasną Górę.

Podczas finiszu 15 marca 2013 r. wystąpił Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pod batutą Michała Sergiusza Mierzejewskiego oraz poznański wokalista Michał Zgoła.

Wystawa z okazji 10-lecia działalności Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu.

Koncert Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

 13 stycznia 2013 r.

W dniu 13 stycznia o godzinie 16.30 Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zaśpiewał razem z 21 Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy na Wielkiej Scenie przed Zamkiem w Poznaniu.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2013 r.

Koncerty kolędowe w kościołach Św. Marcina 

i na Fredry
6 stycznia 2013 r.

Wydarzenia w 2013 roku