Młodzieżowy Festiwal Muzyczny jest cykliczną imprezą pozwalającą na przedstawienie dorobku   artystycznego szkół oraz placówek oświatowych i kulturalnych w zakresie edukacji muzycznej.

   Stwarza okazję do wymiany doświadczeń, konsultacji oraz wytyczenia perspektyw dla rozwoju   amatorskiego ruchu muzycznego w środowisku szkolnym.

   Rozwija pasję wokalną wśród dzieci i młodzieży oraz umożliwia im zaprezentowanie na scenie   swoich umiejętności.

   Celem tego Festiwalu jest promowanie najpiękniejszych piosenek artystycznych w ich szerokim   rozumieniu, bazujących na mądrym słowie, ambitnym dźwięku i ciekawej ekspresji.

    Nie bez znaczenia ma również termin festiwalu który odbywa się na początku marca w okolicach   przypadającego Święta Kobiet.

           Festiwal skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz średnich.

 Jak dotychczas odbyły się dwa Festiwale tj. w 2019 i 2020 roku.

Młodzieżowy Festiwal Muzyczny