Organizatorzy:

Stowarzyszenie Przyjaciół i Członków Chóru KWP w Poznaniu

Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Poznaniu

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego

 

II Młodzieżowy Festiwal Muzyczny to impreza pozwalająca na przedstawienie dorobku artystycznego szkół oraz placówek oświatowych i kulturalnych w zakresie edukacji muzycznej. Stwarza okazję do wymiany doświadczeń, konsultacji oraz wytyczenia perspektyw dla rozwoju amatorskiego ruchu muzycznego w środowisku szkolnym. Rozwija pasję wokalną wśród dzieci i młodzieży oraz umożliwia im zaprezentowanie swoich umiejętności na scenie. Celem tegorocznej edycji było promowanie najpiękniejszych piosenek artystycznych w ich szerokim rozumieniu, bazującym na mądrym słowie, ambitnym dźwięku i ciekawej ekspresji. Nie bez znaczenia miał również termin festiwalu odbywający się w przededniu Święta Kobiet. Festiwal skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz średnich.

W Festiwalu udział wzięły zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, duety oraz soliści w następujących kategoriach wiekowych:

· Zespoły wokalne – klasy IV-VIII szkoły podstawowej;

· Zespoły wokalne – młodzież szkół średnich;

· Zespoły wokalno-instrumentalne – klasy IV-VIII szkoły podstawowej;

· Zespoły wokalno-instrumentalne – młodzież szkół średnich;

· Duety oraz soliści – klasy IV-VIII szkoły podstawowej;

· Duety oraz soliści – młodzież szkół średnich.

W sumie w Festiwalu wzięło udział 28 uczestników z 15 szkół Poznania i okolic. Każdy z wykonawców przedstawiał 2 utwory muzyczne. Prezentacje oceniało Jury powołane przez organizatora, które dokonało wyboru laureatów w każdej kategorii. 

II Młodzieżowy Festiwal Muzyczny 2020

"Najpiękniejsza" - 7 marca 2020 r.