Patronat

Stowarzyszenie Przyjaciół i Członków Chóru

przy

KWP w Poznaniu

Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. wielkopolskiego

Komendant Wojewódzki Policji

w Poznaniu