Fotorelacja

 

Organizatorzy:

 

Stowarzyszenie Przyjaciół i Członków Chóru KWP w Poznaniu

 

Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

 

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu

 

Rada Osiedla Żegrze

 

 

 I Młodzieżowy Festiwal Muzyczny 2019 Niepodległa, który odbył się w dniu 23 lutego 2019 r., przeznaczony był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. Celem tej edycji Festiwalu było pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego kraju i regionu poprzez popularyzację pieśni patriotycznych oraz uczczenie Jubileuszu 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Festiwal Niepodległa nawiązywał także do 100-lecia Policji, która została powołana ustawą z dnia 24 lipca 1919 roku.

W Festiwalu wzięły udział zespoły wokalne, duety oraz soliści w następujących kategoriach wiekowych:

·       Zespoły wokalne – klasy IV-VIII szkoły podstawowej i gimnazja;                            

·       Duety oraz soliści – klasy IV-VIII szkoły podstawowej i gimnazja;

·       Duety oraz soliści – młodzież ponadgimnazjalna.

 W sumie w Festiwalu wzięło udział 22 uczestników z 12 szkół Poznania i okolic.

 Każdy z wykonawców przedstawiał 2 utwory muzyczne, w tym jeden o treści patriotycznej.

 Prezentacje oceniało Jury powołane przez organizatora, które dokonało wyboru laureatów w każdej kategorii.  

I Młodzieżowy Festiwal Muzyczny 2019

"Niepodległa" - 23 luty 2019 r.